Kontakt

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.biomagic.sk je

Gorac s.r.o.
Jakubov 49
90063 Jakubov
Slovenská republika

IČO: 46009817
DIČ: 2023178487
IČ DPH: SK2023178487

Zapísaná: OR OS Bratislava I. , Odd. Sro., Vložka číslo:  70204/B                                                        

Bankové spojenie: 2921898213/1100 Tatrabanka    

IBAN: SK5511000000002921898213                        

e-mail: info@biomagic.sk

mobil: +421 902 942 490

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel.č. 02/58272172, 02/58272104, fax č. 02/58272170, www.soi.sk

Pošlite nám e-mail