Informácie

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a prepravné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.biomagic.sk. Účelom obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

 

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.biomagic.sk je

Gorac s.r.o.
Jakubov 49
90063 Jakubov
Slovenská republika

IČO: 46009817
DIČ: 2023178487
IČ DPH: SK2023178487

Zapísaná: OR OS Bratislava I. , Odd. Sro., Vložka číslo:  70204/B

Bankové spojenie: 2921898213/1100 Tatrabanka

IBAN: SK5511000000002921898213

e-mail: info@biomagic.sk

 

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami biomagic.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami biomagic.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Vymedzenie pojmov

 • Predávajúci – Gorac s.r.o., Jakubov 49, 900 63 Jakubov
 • Spotrebiteľ, zákazník – fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem nakupovať tovar cez náš e-shop a uzavrieť s nami kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez náš e-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a odoslala záväznú objednávku.
 • Sprostredkovateľ – spotrebiteľ, ktorý tovar nakupuje za účelom ďalšieho podnikania (maloobchod, kozmetické salóny, vizážisti a pod.) a je zapísaná v Obchodnom registri SR, resp. v Živnostenskom registri SR.
 • Konečný spotrebiteľ – nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
 • Registrácia – je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre doplnenie údajov o spotrebiteľovi vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania našich služieb, avšak spájajú sa s ňou určité výhody.
 • Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentum doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 • Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v moment odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.
 • Objednávka – je návrhom kúpnej zmluvy medzi spotrebiteľom a predávajúcim a tá je po potvrdení predávajúceho spotrebiteľovi o prijatí jeho objednávky považovaná za uzatvorenú.
 • Dopravca – prepravná spoločnosť, napr. Slovenská pošta alebo kuriérska služba.

 

Spôsoby objednania

 • Bez registrácie: prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (internetu) vyplníte elektronický formulár uvedený na našej internetovej stránke www.biomagic.sk. Vo formulári uvediete svoje kontaktné údaje: meno, adresu, telefónne číslo a e-mail.
 • S registráciou: po vyplnení potrebných údajov v elektronickom formulári sa zaregistrujete a pri každej nasledujúcej objednávke postačí vyplniť objednávkový formulár bez ďalšieho udávania osobných údajov. Sprostredkovatelia tovaru (naši obchodní partneri) sa registrujú povinne.

Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám bude doručené potvrdenie o prijatí objednávky spolu s jej znením. Objednávka (kúpna zmluva) je pre Vás ako spotrebiteľa vždy dostupná.

 

Cena tovaru

 • Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky..
 • Znížená cena tovaru, ktorý je v akcii (označený „AKCIA“ alebo „ZĽAVA“), platí len do vypredania zásob tohto tovaru. Akcia je obmedzená množstvom daného tovaru. Pokiaľ si objednáte väčšie množstvo tovaru so zníženou cenou ako sú naše zásoby na sklade, máme právo ponúknuť Vám rovnaký tovar v bežne platnej cene alebo iný, podobný tovar. Takúto ponuku máte právo odmietnuť.
 • Vyhradzujeme si právo upravovať uvedené ceny. O cenách Vás informujeme na našej internetovej stránke alebo Vám po predchádzajúcej dohode poskytneme cenník. Taktiež si vyhradzujeme právo meniť údaje o tovare (napr. veľkosť balenia, hmotnosť, EAN kód a pod.)uvedené v cenníku.
 • Sprostredkovateľ má po predchádzajúcej vzájomnej dohode právo nakupovať u nás za veľkoobchodné ceny. Pred sprístupnením veľkoobchodných cien si od Vás vyžiadame potrebné doklady (kópiu), najmä výpis z Obchodného registra, resp. Živnostenského registra, osvedčenie o registrácii (DIČ, IČ DPH) a údaje pre bankové spojenie.
 • Pre objednávanie prostredníctvom internetu je nutné, aby sa sprostredkovateľ zaregistroval. Podmienky dodania, cenu tovaru a spôsob platby za objednaný tovar upresníme na základe vzájomnej dohody po registrácii na našej internetovej stránke a po zaslaní požadovaných dokladov.

 

Platobné podmienky

Spôsoby úhrady ceny za tovar:

 • Dobierka – Platbu za objednaný tovar vykonáte na mieste prevzatia tovaru. Ako doklad o úhrade Vám slúži potvrdenie od dopravcu (poštár, kuriér). Pri objednávkach na dobierku účtujeme poplatok 2€ (vrátane DPH).
 • Platba kartou – Platbu môžete vykonať použitím svojej bankomatovej karty (CardPay – Visa, Visa Electron, V-pay, MasterCard, Maestro,Dinner’sClub ).
 • Platba cez internet (Tatrapay) – Platbu môžete vykonať prostredníctvom službyTatrapay, ak máte účet v Tatra banke.
 • Prevodným príkazom  – Platbu môžete vykonať prostredníctvom  úhrady bankovým prevodom. Tovar bude následne vydaný až po pripísaní peňažných prostriedkov na náš účet, pokiaľ si podmienky nedohodneme inak.

Zásielka s objednaným tovarom vždy obsahuje daňový doklad (faktúru) a dodací list.Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do jeho úplnej úhrady spotrebiteľom.

 

Dodacie podmienky

 • Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú ste uviedli v objednávke ako adresu dodania.Náš záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak sme boli pripravení odovzdať Vám tovar na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase, resp. ak Vám v ňom umožníme prevzatie tovaru a Vy si tovar neprevezmete z iných dôvodov ako sú dôvody na našej strane.
 • V prípade, ak si tovar neprevezmete, sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od Vás náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.
 • Objednávka sprostredkovateľa (spôsob a cena dodania, dodacia lehota) bude vybavená podľa vopred dohodnutých podmienok.

 

Spôsob dodania tovaru a cena

 • Poštou, tovar bude zaslaný prostredníctvom služby Slovenskej pošty.
 • Zásielkovou službou (kuriérom)

 

Cena dopravy

 • Cena dopravy je 3€(vrátane DPH) pre Slovensko a 5 €(vrátane DPH) prepre Českú republiku.
 • Pri objednávkach nad 100€(vrátane DPH) poštovné a balné neúčtujeme.

 

Dodacia lehota

 • Objednaný tovar Vám bude dodaný podľa jeho dostupnosti a našich prevádzkových možností v čo najkratšom čase, do 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy (potvrdenia objednávky). Dodacia lehota tovaru, ktorý nie je skladom je do 21 dní za predpokladu, že je na sklade u výrobcu.
 • Snažíme sa, aby všetok tovar uvedený na našej stránke bol aj na sklade, avšak jeho dostupnosť nezaručujeme. Pokiaľ Vami objednaný tovar nebude dostupný, skontaktujeme sa s Vami prostredníctvom e-mailu a dohodne ďalší postup. Vynaložíme všetko úsilie, aby Vám bol tovar dodaný v dohodnutý deň a v dohodnutom čase, avšak nie sme zodpovední za žiadne omeškanie spôsobené vyššou mocou.

 

Prevzatie zásielky

 • Pri preberaní tovaru ste povinný zásielku i tovar vizuálne skontrolovať a pokiaľ nie je chybná alebo mechanicky poškodená, ste povinný zásielku prevziať.
 • V prípade zistenia mechanického poškodenia obalu zásielky spíše vodič dopravcu za Vašej prítomnosti záznam o poškodení zásielky (reklamačný lístok) a podpíše ho. Jednu kópiu reklamačného lístka si uschovajte. Ak zásielku neprevezmete, kontaktuje nás (uplatníme si u dopravcu náhradu škody) a následne sa dohodneme o spôsobe vybavenia reklamácie.
 • V prípade, že po prevzatí zistíte chybnú zásielku (chýbajúce množstvo, poškodenie tovaru alebo dodávka iného tovaru ako bol objednaný ), vyplníte priložený reklamačný lístok, ktorý nám odošlete spolu s dotknutým tovarom a následne budeme situáciu riešiť podľa ustanovení o reklamácii.
 • Podpísaním dokladu o prevzatí zásielky (u dopravcu), resp. podpísaním dodacieho listu súhlasíte s prevzatím tovaru a potvrdzujete, že zásielka je v poriadku a nebola dodaná mechanicky poškodená ani chybná.
 • Ak tovar nepreberiete na mieste, teda na adrese, ktorú ste uviedli pre dodanie a za prítomnosti vodiča, alebo bezdôvodne odmietnete od dopravcu prevziať tovar, preberáte zodpovednosť za prípadné poškodenie tovaru, chýbajúce množstvo, alebo chybnú dodávku na seba. Reklamácia v tomto prípade nebude z našej strany uznaná a môžeme si voči Vám uplatniť aj nárok na náhradu vzniknutých nákladov.

 

Odstúpenie od zmluvy

 • Odstúpiť od kúpnej zmluvy (zrušiť objednávku) môžete po predchádzajúcej dohode až do chvíle, kým Vás neinformujeme o tom, že Vaša objednávka bola splnená (vybavená) a teda zásielka vyexpedovaná. Po vyexpedovaní zásielky ste povinný zásielku prevziať podľa ustanovení o prevzatí zásielky.Ak Vám tovar nevyhovuje, máte právo odstúpiť od zmluvy a tovar nám vrátiť podľa § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. do 14 dní odo dňa jeho prevzatia. Odstúpenie od kúpnej zmluvy ste povinný oznámiť nám písomnou formou a zaslať tovar poštou ako doporučenú zásielku na adresu: Gorac s.r.o., Jakubov 49, 900 63 Jakubov. Zásielky vrátené formou dobierky neakceptujeme.
 • V oznámení o odstúpení od zmluvy ste povinný uviesť číslo objednávky, dátum prevzatia zásielky, kód a názov vráteného tovaru, číslo účtu alebo adresu na vrátenie peňazí. Požadujeme aj priloženie kópie dokladu o úhrade tovaru a dokladu o prevzatí tovaru (faktúra, dodací list). Oznámenie musíte podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň danej lehoty. Je nevyhnutné, aby ste nám tovar vrátili v neporušenom obale, nepoškodený, v pôvodnom množstve a nepoužitý, pričom musí byť zachovaná primeranú starostlivosť o tovar. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný Tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. Uvítame, ak nám uvediete aj dôvod vrátenia tovaru, avšak to nie je podmienkou pre vrátenie peňazí.
 • Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Tovar sme povinní prevziať späť a vrátiť Vám najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 • Ak splníte všetky uvedené podmienky , vykonáme úhradu na číslo účtu, ktoré ste uviedli v oznámení o odstúpení od zmluvy prípadne poštovou poukážkou na Vami uvedenú adresu.
 • Pokiaľ nemôžeme Vašu objednávku riadne vybaviť, bez odkladu Vám oznámime dôvod a navrhneme riešenie. Ďalej budeme postupovať podľa dohody so spotrebiteľom.
 • Zásielky vrátené z dôvodu ich neprevzatia spotrebiteľom nebudú zasielané späť spotrebiteľovi. V tom prípade sa kúpna zmluva ruší. V prípade, ak spotrebiteľ sám prejaví záujem o opätovné zaslanie vráteného tovaru, máme právo žiadať od spotrebiteľa aj úhradu nákladov spojených s vrátením zásielky.

 

Reklamačné podmienky

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

 • Reklamáciu na mechanické poškodenie obalu zásielky alebo na chybnú dodávku môžete uplatniť, pokiaľ zásielku prevezmete.
 • Skutočný produkt a obrázok uvedený v našom e -shope sa môžu mierne odlišovať, čo však nemá vplyv na kvalitu tovaru. Táto odlišnosť nie je dôvodom na reklamáciu. Balenia testrov sa líšia od obrázkov uvedených v eshope, samotný produkt je rovnaký (toto sa týka len Sprostredkovateľov).
 • Postup vybavenia reklamácie určíme po vzájomnej dohode v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami §619 – §627 Občianskeho zákonníka a u sprostredkovateľov v súlade s ustanoveniami § 409-470 Obchodného zákonníka v ich platnom znení ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.Nemôžete si uplatniť reklamáciu na škody na tovare, ktoré vznikli na Vašej strane neodborným zaobchádzaním, prirodzenými stratami alebo nedodržaním podmienok skladovania.Reklamovaný tovar ste nám povinný vrátiť späť v pôvodnom obale v čo najkratšom čase od zistenia nedostatkov a priložiť vyplnený reklamačný lístok, ktorý opatríte dátumom a podpíšete. Je nevyhnutné uviesť najmä číslo faktúry, resp. objednávky, druh reklamovaného tovaru, jeho množstvo a dôvod reklamácie. Odporúčame priložiť aj dokumentačné fotografie a kópiu dokladu o zaplatení dopravy. Tovar musíte zabaliť do vhodného prepravného obalu, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy. Za takéto poškodenie tovaru nezodpovedáme.
 • O oprávnenosti a spôsobe vybavenia reklamácie Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom.V prípade oprávnenej reklamácie máte nárok na náhradu ceny za dopravu vo výške nutných nákladov na bezpečné doručenie (tieto náklady je nutné doložiť dokladom o tejto doprave).
 • V prípade neoprávnenej reklamácie nemáte nárok na náhradu nákladov spojených s vybavovaním reklamácie.
 • Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní od prevzatia reklamácie a po márnom uplynutí lehoty máte právo od zmluvy odstúpiť.
 • Ak sa z Vašej strany jedná o opakovanú neoprávnenú reklamáciu, môžeme to považovať za zneužitie práv spotrebiteľa a môžeme si u Vás uplatniť právo na náhradu nákladov spojených s vybavovaním reklamácie.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htmAlternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Ochrana osobných údajov

 • Ochrana osobných údajov sa riadi zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.Vyplnením a odoslaním objednávky nám dávate súhlas na zhromažďovanie a evidovanie Vašich osobných údajov a údajov o Vašich nákupoch. Tento súhlas máte právo písomne odvolať na našej adrese alebo prostredníctvom elektronickej pošty.Údaje, ktoré ste nám poskytli za účelom spracovávania a uchovania, môžete kedykoľvek zmeniť.
 • Vyhradzujeme si právo vykonávať analýzy o správaní sa spotrebiteľov a návštevníkov našej internetovej stránky. Zaväzujeme sa, že osobné údaje spotrebiteľov neposkytneme tretej osobe. Spotrebiteľ však musí vziať na vedomie, že údaje, ktoré dobrovoľne poskytne v rámci sociálnych sietí alebo iných stránok, môžu byť použité treťou osobou a my za tieto informácie nenesieme zodpovednosť.
 • Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.biomagic.sk,  realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.
 • Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.biomagic.sk, pri registrácii na internetovom obchode www.biomagic.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode www.biomagic.sk aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho
 • Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa predchádzajúcich bodov a to na účely v nich uvedené. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely doručenia tovaru prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

FHB Group, s.r.o.
Mlynské luhy 29, 821 05 Bratislava
IČO:  44 305 435
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka číslo:  53699/B

INTIME, s.r.o.
Sídlo: Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji, 900 28
IČO: 31 342 621
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 4376/B

Slovenská pošta, a.s.
Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

 

Záverečné ustanovenia

Orgány dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/58272172, 02/58272104, fax č.: 02/58272170, e-mail: ba@soi.sk

 

Regionálna úrad verejného zdravotníctva – Bratislava

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

tel.č.: +421 917 426 111, fax: 02/43338 288, e-mail: ruvzba@uvzsr.sk e-mail: ruvzba@uvzsr.sk

 

Platnosť obchodných podmienok

 • Obchodné podmienky platia pre všetky objednávky. Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č.108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a sprostredkovateľmi sa aplikujú aj príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov..
 • Pri uzatváraní kúpnej zmluvy súhlasíte s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku a zároveň súhlasíte so znášaním a uhradením nákladov Vám vzniknutých pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy.
 • Uzavretím kúpnej zmluvy vyjadrujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami a vyhlasujete, že ste mali možnosť sa s nimi oboznámiť pred jej uzavretím. Obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Vyhradzujeme si právo obchodné podmienky meniť a ich aktuálne znenie zverejníme na svojej internetovej stránke www.biomagic.sk.

 

Obchodné podmienky sú platné od 1.9.2017

Platobné podmienky

Platobné podmienky

Spôsoby úhrady ceny za tovar:

 • Dobierka – Platbu za objednaný tovar vykonáte na mieste prevzatia tovaru. Ako doklad o úhrade Vám slúži potvrdenie od dopravcu (poštár, kuriér). Pri objednávkach na dobierku účtujeme poplatok 1€ (vrátane DPH).
 • Platba kartou – Platbu môžete vykonať použitím svojej bankomatovej karty (CardPay – Visa, Visa Electron, V-pay, MasterCard, Maestro,Dinner’sClub ).
 • Platba cez internet (Tatrapay) – Platbu môžete vykonať prostredníctvom službyTatrapay, ak máte účet v Tatra banke.
 • Prevodným príkazom  – Platbu môžete vykonať prostredníctvom  úhrady bankovým prevodom. Tovar bude následne vydaný až po pripísaní peňažných prostriedkov na náš účet, pokiaľ si podmienky nedohodneme inak.

Zásielka s objednaným tovarom vždy obsahuje daňový doklad (faktúru) a dodací list.Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do jeho úplnej úhrady spotrebiteľom.

 

Prepravné podmienky

Dodacie podmienky

 • Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú ste uviedli v objednávke ako adresu dodania.Náš záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak sme boli pripravení odovzdať Vám tovar na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase, resp. ak Vám v ňom umožníme prevzatie tovaru a Vy si tovar neprevezmete z iných dôvodov ako sú dôvody na našej strane.
 • V prípade, ak si tovar neprevezmete, sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od Vás náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.
 • Objednávka sprostredkovateľa (spôsob a cena dodania, dodacia lehota) bude vybavená podľa vopred dohodnutých podmienok.

 

Spôsob dodania tovaru a cena

 • Poštou, tovar bude zaslaný prostredníctvom služby Slovenskej pošty.
 • Zásielkovou službou (kuriérom)
 • FHB Group, s.r.o., Mlynské luhy 29, 821 05 Bratislava

 

Cena dopravy

 • Cena dopravy je 3€(vrátane DPH) pre Slovensko a 5 €(vrátane DPH) pre Českú republiku.
 • Pri objednávkach nad 50€( vrátane DPH) poštovné a balné neúčtujeme.
 • Pri dodaní na dobierku účtujeme fixnú sadzbu 2€(vrátane DPH)

 

Dodacia lehota

 • Objednaný tovar Vám bude dodaný podľa jeho dostupnosti a našich prevádzkových možností v čo najkratšom čase, do 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy (potvrdenia objednávky). Dodacia lehota tovaru, ktorý nie je skladom je do 21 dní za predpokladu, že je na sklade u výrobcu.
 • Snažíme sa, aby všetok tovar uvedený na našej stránke bol aj na sklade, avšak jeho dostupnosť nezaručujeme. Pokiaľ Vami objednaný tovar nebude dostupný, skontaktujeme sa s Vami prostredníctvom e-mailu a dohodne ďalší postup. Vynaložíme všetko úsilie, aby Vám bol tovar dodaný v dohodnutý deň a v dohodnutom čase, avšak nie sme zodpovední za žiadne omeškanie spôsobené vyššou mocou.

 

Prevzatie zásielky

 • Pri preberaní tovaru ste povinný zásielku i tovar vizuálne skontrolovať a pokiaľ nie je chybná alebo mechanicky poškodená, ste povinný zásielku prevziať.
 • V prípade zistenia mechanického poškodenia obalu zásielky spíše vodič dopravcu za Vašej prítomnosti záznam o poškodení zásielky (reklamačný lístok) a podpíše ho. Jednu kópiu reklamačného lístka si uschovajte. Ak zásielku neprevezmete, kontaktuje nás (uplatníme si u dopravcu náhradu škody) a následne sa dohodneme o spôsobe vybavenia reklamácie.
 • V prípade, že po prevzatí zistíte chybnú zásielku (chýbajúce množstvo, poškodenie tovaru alebo dodávka iného tovaru ako bol objednaný ), vyplníte priložený reklamačný lístok, ktorý nám odošlete spolu s dotknutým tovarom a následne budeme situáciu riešiť podľa ustanovení o reklamácii.
 • Podpísaním dokladu o prevzatí zásielky (u dopravcu), resp. podpísaním dodacieho listu súhlasíte s prevzatím tovaru a potvrdzujete, že zásielka je v poriadku a nebola dodaná mechanicky poškodená ani chybná.
 • Ak tovar nepreberiete na mieste, teda na adrese, ktorú ste uviedli pre dodanie a za prítomnosti vodiča, alebo bezdôvodne odmietnete od dopravcu prevziať tovar, preberáte zodpovednosť za prípadné poškodenie tovaru, chýbajúce množstvo, alebo chybnú dodávku na seba. Reklamácia v tomto prípade nebude z našej strany uznaná a môžeme si voči Vám uplatniť aj nárok na náhradu vzniknutých nákladov.
Reklamačné podmienky

Odstúpenie od zmluvy

 • Odstúpiť od kúpnej zmluvy (zrušiť objednávku) môžete po predchádzajúcej dohode až do chvíle, kým Vás neinformujeme o tom, že Vaša objednávka bola splnená (vybavená) a teda zásielka vyexpedovaná. Po vyexpedovaní zásielky ste povinný zásielku prevziať podľa ustanovení o prevzatí zásielky.Ak Vám tovar nevyhovuje, máte právo odstúpiť od zmluvy a tovar nám vrátiť podľa § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. do 14 dní odo dňa jeho prevzatia. Odstúpenie od kúpnej zmluvy ste povinný oznámiť nám písomnou formou a zaslať tovar poštou ako doporučenú zásielku na adresu: Gorac s.r.o., Jakubov 49, 900 63 Jakubov. Zásielky vrátené formou dobierky neakceptujeme.
 • V oznámení o odstúpení od zmluvy ste povinný uviesť číslo objednávky, dátum prevzatia zásielky, kód a názov vráteného tovaru, číslo účtu alebo adresu na vrátenie peňazí. Požadujeme aj priloženie kópie dokladu o úhrade tovaru a dokladu o prevzatí tovaru (faktúra, dodací list). Oznámenie musíte podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň danej lehoty. Je nevyhnutné, aby ste nám tovar vrátili v neporušenom obale, nepoškodený, v pôvodnom množstve a nepoužitý, pričom musí byť zachovaná primeranú starostlivosť o tovar. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný Tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. Uvítame, ak nám uvediete aj dôvod vrátenia tovaru, avšak to nie je podmienkou pre vrátenie peňazí.
 • Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Tovar sme povinní prevziať späť a vrátiť Vám najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 • Ak splníte všetky uvedené podmienky , vykonáme úhradu na číslo účtu, ktoré ste uviedli v oznámení o odstúpení od zmluvy prípadne poštovou poukážkou na Vami uvedenú adresu.
 • Pokiaľ nemôžeme Vašu objednávku riadne vybaviť, bez odkladu Vám oznámime dôvod a navrhneme riešenie. Ďalej budeme postupovať podľa dohody so spotrebiteľom.
 • Zásielky vrátené z dôvodu ich neprevzatia spotrebiteľom nebudú zasielané späť spotrebiteľovi. V tom prípade sa kúpna zmluva ruší. V prípade, ak spotrebiteľ sám prejaví záujem o opätovné zaslanie vráteného tovaru, máme právo žiadať od spotrebiteľa aj úhradu nákladov spojených s vrátením zásielky.

 

Reklamačné podmienky

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

 • Reklamáciu na mechanické poškodenie obalu zásielky alebo na chybnú dodávku môžete uplatniť, pokiaľ zásielku prevezmete.
 • Skutočný produkt a obrázok uvedený v našom e -shope sa môžu mierne odlišovať, čo však nemá vplyv na kvalitu tovaru. Táto odlišnosť nie je dôvodom na reklamáciu. Balenia testrov sa líšia od obrázkov uvedených v eshope, samotný produkt je rovnaký (toto sa týka len Sprostredkovateľov).
 • Postup vybavenia reklamácie určíme po vzájomnej dohode v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami §619 – §627 Občianskeho zákonníka a u sprostredkovateľov v súlade s ustanoveniami § 409-470 Obchodného zákonníka v ich platnom znení ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.Nemôžete si uplatniť reklamáciu na škody na tovare, ktoré vznikli na Vašej strane neodborným zaobchádzaním, prirodzenými stratami alebo nedodržaním podmienok skladovania.Reklamovaný tovar ste nám povinný vrátiť späť v pôvodnom obale v čo najkratšom čase od zistenia nedostatkov a priložiť vyplnený reklamačný lístok, ktorý opatríte dátumom a podpíšete. Je nevyhnutné uviesť najmä číslo faktúry, resp. objednávky, druh reklamovaného tovaru, jeho množstvo a dôvod reklamácie. Odporúčame priložiť aj dokumentačné fotografie a kópiu dokladu o zaplatení dopravy. Tovar musíte zabaliť do vhodného prepravného obalu, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy. Za takéto poškodenie tovaru nezodpovedáme.
 • O oprávnenosti a spôsobe vybavenia reklamácie Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom.V prípade oprávnenej reklamácie máte nárok na náhradu ceny za dopravu vo výške nutných nákladov na bezpečné doručenie (tieto náklady je nutné doložiť dokladom o tejto doprave).
 • V prípade neoprávnenej reklamácie nemáte nárok na náhradu nákladov spojených s vybavovaním reklamácie.
 • Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní od prevzatia reklamácie a po márnom uplynutí lehoty máte právo od zmluvy odstúpiť.
 • Ak sa z Vašej strany jedná o opakovanú neoprávnenú reklamáciu, môžeme to považovať za zneužitie práv spotrebiteľa a môžeme si u Vás uplatniť právo na náhradu nákladov spojených s vybavovaním reklamácie.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Záverečné ustanovenia

Ochrana osobných údajov

 • Ochrana osobných údajov sa riadi zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.Vyplnením a odoslaním objednávky nám dávate súhlas na zhromažďovanie a evidovanie Vašich osobných údajov a údajov o Vašich nákupoch. Tento súhlas máte právo písomne odvolať na našej adrese alebo prostredníctvom elektronickej pošty.Údaje, ktoré ste nám poskytli za účelom spracovávania a uchovania, môžete kedykoľvek zmeniť.
 • Vyhradzujeme si právo vykonávať analýzy o správaní sa spotrebiteľov a návštevníkov našej internetovej stránky. Zaväzujeme sa, že osobné údaje spotrebiteľov neposkytneme tretej osobe. Spotrebiteľ však musí vziať na vedomie, že údaje, ktoré dobrovoľne poskytne v rámci sociálnych sietí alebo iných stránok, môžu byť použité treťou osobou a my za tieto informácie nenesieme zodpovednosť.
 • Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.biomagic.sk,  realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.
 • Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.biomagic.sk, pri registrácii na internetovom obchode www.biomagic.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode www.biomagic.sk aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho
 • Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa predchádzajúcich bodov a to na účely v nich uvedené. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely doručenia tovaru prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

FHB Group, s.r.o.
Mlynské luhy 29, 821 05 Bratislava
IČO:  44 305 435
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka číslo:  53699/B

INTIME, s.r.o.
Sídlo: Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji, 900 28
IČO: 31 342 621
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 4376/B

Slovenská pošta, a.s.
Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

 

Orgány dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/58272172, 02/58272104, fax č.: 02/58272170, e-mail: ba@soi.sk

 

Regionálna úrad verejného zdravotníctva – Bratislava

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

tel.č.: +421 917 426 111, fax: 02/43338 288, e-mail: ruvzba@uvzsr.sk e-mail: ruvzba@uvzsr.sk

 

GDPR

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenie

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je

  Gorac s.r.o.
  Jakubov 49
  90063 Jakubov
  Slovenská republika

  IČO: 46009817
  DIČ: 2023178487
  IČ DPH: SK2023178487

  Zapísaná: OR OS Bratislava I. , Odd. Sro., Vložka číslo:  70204/B

  Ďalej len: („prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: Gorac s.r.o., Jakubov 49, 90063 Jakubov, Slovenská republika

email: info@biomagic.sk

telefón: +421 902 942 490

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje od objednávateľa, ktoré mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy na diaľku.
 3. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, tel. číslo, email, ID adresa a súbory cookie.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi objednávateľom a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Vami poskytnutý súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najviac však 36 mesiacov ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 • Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Jasom.net, s.r.o.) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby
 • google mail, analytics
 • Kurierská spoločnosť DHL, Poštový kuriér, FHB Group, s.r.o., Mlynské luhy 29, 821 05 Bratislava
 • Účtovné kancelárie
 • Znalci a súdny znalci
 • Online platobná brána Tatrapay
 1. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb/

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk, najmä ochranou databáz heslom, ochranou počítačov antivírovým, antispamovým, antimalwerovým softvérom, firewallom. Kódovanými prenosmi v rámci internetu a prístupom k firemnému serveru VPN pripojením
 3. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu úložísk osobných údajov v listinnej podobe v samostatnej uzamykateľnej miestnosti chránenej el. Zabezpečovacím systémom.
 4. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Platnosť obchodných podmienok

 • Obchodné podmienky platia pre všetky objednávky. Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č.108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a sprostredkovateľmi sa aplikujú aj príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov..
 • Pri uzatváraní kúpnej zmluvy súhlasíte s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku a zároveň súhlasíte so znášaním a uhradením nákladov Vám vzniknutých pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy.
 • Uzavretím kúpnej zmluvy vyjadrujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami a vyhlasujete, že ste mali možnosť sa s nimi oboznámiť pred jej uzavretím. Obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Vyhradzujeme si právo obchodné podmienky meniť a ich aktuálne znenie zverejníme na svojej internetovej stránke www.biomagic.sk.

 

Obchodné podmienky sú platné od 25.05.2018